FAQ'S

De veelgehoorde vragen over jeugdprostitutie en mensenhandel met daarop de antwoorden tref je hieronder aan. Mocht je een andere vraag hebben, bel of mail ons dan.

Ik ontvang niet het afgesproken salaris. Wat moet ik doen?

Bespreek je situatie met een zorgcoördinator. Bewaar zoveel mogelijk informatie, zoals je arbeidscontract, het aantal gewerkte uren, de ontvangen uitbetalingen en je arbeidsomstandigheden.

Op welke voorzieningen kan ik als minderjarig slachtoffer gedurende het strafproces aanspraak maken?

Als minderjarige krijg je naast de reguliere voorzieningen extra bescherming. De ondervraging is zoveel mogelijk door dezelfde personen in een aangepaste ruimte. Je mag iemand meenemen en video-opnamen kunnen als bewijs dienen in de strafprocedure. Bij het schadefonds geweldmisdrijven kan een wettelijke vertegenwoordiger, met hulp van een hulpverlener van SHOP Jeugd, financiële tegemoetkoming voor je aanvragen. Deze uitkering krijg je op je achttiende. 

Wanneer is sekswerk legaal?

Volgens artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht is sekswerk onder de 18 jaar in Nederland verboden. De leeftijd en het beleid kunnen wel per gemeente verschillen. In Den Haag is sekswerk pas legaal bij 21 jaar. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met SHOP Jeugd.

Wat mag er wel en wat mag er niet?

Wie (betaalde) seks heeft met een minderjarige, loopt het risico veroordeeld te worden. Seks met iemand onder de 16 jaar is vaak strafbaar zonder dat er sprake is van betaling. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of een sekswerker wel 18 is. Van mensenhandel is sprake als iemand het werk van de jeugdsekswerker faciliteert of het verdiende geld afneemt.

Op welke regelingen heb ik als slachtoffer zonder verblijfsvergunning recht?

Je komt dan terecht in de beschermde opvang, krijgt (wekelijks) een kleine financiële vergoeding en bent verzekerd tegen ziektekosten. Je kan gebruikmaken van de bedenktijd, de verblijfsregeling Mensenhandel en een verblijfsvergunning aanvragen op niet-tijdelijke humanitaire gronden, maar ook een asielprocedure starten. 

Wat doet de overheid tegen mensenhandel?

De Nederlandse overheid is erop gericht mensenhandelaren strafrechtelijk te vervolgen en slachtoffers te beschermen door hen veilige opvang, medische, sociale en psychologische zorg te bieden en juridische hulp te verlenen. 

Ik durf geen aangifte te doen, omdat ik zelf niet vrijuit ga.

Als je bent gedwongen tot het plegen van een misdrijf dan ben jij (waarschijnlijk) niet strafbaar. Je kunt dan een beroep doen op gronden van strafuitsluiting of strafvermindering. Als slachtoffer van mensenhandel heb je recht op bescherming tegen vervolging en bestraffing voor criminele activiteiten. Het vrijwillig begaan of deelnemen aan misdrijven is wel strafbaar.

Sexting 

is het verzenden (en ontvangen) van seksueel getinte beelden of tekstberichten met een mobieltje op WhatsApp, Snapchat, Facebook, YouTube, Instagram en Twitter.

Sextortion

is iemand chanteren en (financieel) afpersen met zijn of haar naaktbeelden.  

Slutshaming

iemand uitschelden of buitensluiten, omdat diegene zich seksueel te vrij zou gedragen.

 

Wraakporno 

het verspreiden van seksuele foto’s of filmpjes uit wraak. 

Waarom doen weinig slachtoffers van mensenhandel aangifte?

Veel slachtoffers zijn bang om aangifte te doen. Angst voor wraak, gevoelens van schuld en schaamte spelen hierbij een rol. Door negatieve ervaringen in hun land van herkomst, vertrouwen zij de Nederlandse politie vaak onvoldoende en zijn ze bang te worden uitgezet.

Wat is een zorgcoördinator?

Een zorgcoördinator behartigt de belangen van slachtoffers van mensenhandel en zorgt voor hulp en ondersteuning. De zorgcoördinator kent het hulp- en zorgaanbod in de regio en is bekend met alle voorzieningen en regelingen. 

Moet je aangifte doen als je slachtoffer bent van mensenhandel? 

Nee, je bent niet verplicht om aangifte te doen. Wel kan dan een verdachte vervolgd worden als er genoeg bewijzen zijn. Laat je vooraf goed voorlichten over de gevolgen van aangifte doen.

Neem hierover contact op met SHOP Jeugd. Bel ons 06 10 044 944 (ook voor chat)

Wat gebeurt er als je aangifte hebt gedaan? 

De politie onderzoekt of er genoeg bewijs is tegen de verdachte. Zo ja, dan komt de zaak voor de rechtbank. Weet wel dat rechtszaken gemiddeld tussen de een à drie jaar kunnen duren.

Informatiepunt en advies

prostitutie mensenhandel  

© 2018  Shop Jeugd Den Haag

INLOOPSPREEKUUR

woensdag en vrijdag 15.00 - 17.00 uur 

per e-mail jeugd@shop-denhaag.nl

ADRES

Herengracht 20

2511 EH Den Haag

BEREIKBAAR  06 10 044 944