top of page
DE PARTNERS
LOGO'S SHOP PARTNERS_2022.jpg

SHOP Jeugd biedt hulp aan minderjarige (ex)prostituees en slachtoffers van mensenhandel in Den Haag. We zijn het expertisecentrum en geven advies, informatie en hulpverlening. Behalve jongeren kunnen ook ouders/verzorgers en zorgprofessionals met vragen terecht bij onze hulpverleners. SHOP Jeugd werkt samen met andere partners in de regio. Indien nodig en wenselijk verwijzen wij door. 

 

STRIJD TEGEN MENSENHANDEL

SHOP Jeugd werkt samen met andere hulporganisaties in Den Haag om handel in minderjarigen te bestrijden en te voorkomen. Zij hebben daarvoor een gezamenlijk plan van aanpak, zetten zorg uit en bespreken anoniem of met toestemming casuïstiek. Het delen van informatie draagt bij in de strijd tegen mensenhandel en het veilig stellen van slachtoffers.

 SOMMIGE TIENERLIEFDES 

 EINDIGEN IN 

 SEKSUELE GEVANGENSCHAP 

OVER SHOP JEUGD
VOORLICHTING EN PRESENTATIES

SHOP Jeugd geeft voorlichtingen en  presentaties over jeugdprostitutie en mensenhandel aan een team van zorgprofessionals, aan een organisatie of op een kennismiddag. We geven ook voorlichting aan jongeren in zorginstellingen en bespreken in een huiskamersetting verschillende thema’s. 

SHOP Jeugd Herengracht 20, Den Haag
ZORG EN BEGELEIDING

Slachtoffers van mensenhandel zijn vaak getraumatiseerd of er zijn taalbarrières en culturele verschillen. Onze zorgcoördinator kijkt of opvang of een dokter nodig is en wijst slachtoffers op hun rechten en plichten, zoals het recht op een advocaat. Ontevreden over de geboden zorg of op zoek naar specifieke zorg rondom mensenhandel? Dan kan de zorgcoördinator iets betekenen. Anonieme rapportages en cijfers geven we door aan CoMensha. Deze registratiegegevens helpen CoMensha in de strijd tegen mensenhandel.

bottom of page