top of page
SIGNALENLIJST

Iedere jongere gedraagt zich weleens anders. Er is dan niet meteen een probleem. Als je meerdere van de volgende signalen voor langere tijd waarneemt, is een jongere mogelijk in handen van een mensenhandelaar. 

1  UITERLIJKE EN FYSIEKE GESTELDHEID

 • Ziet er plotseling uitdagend en sexy uit

 • Verandering in kleding en make-up

 • Ziet er overdreven verzorgd uit

 • Is moe en vermagerd

 • Vertoont psychosomatische klachten

 • Zelfverwonding

 • Wil een tattoo met een jongensnaam

 • Heeft sporen van geweld, mishandeling of zelfverwonding

2  HOUDING TEN OPZICHTE VAN ZICHZELF

 • Lage zelfwaardering

 • Weinig realistisch zelfbeeld

 • Lijkt geen identiteit te hebben

 • Onderschat of overschat zichzelf

 • Depressief

 • Snel beïnvloedbaar

 • Plotselinge huilbuien en/of woede-uitbarstingen

 • Durft of kan geen grenzen aangeven

 • Vertoont teruggetrokken gedrag

 • Plaatst zichzelf in een slachtofferrol, is hulpeloos en ziet geen uitweg

3  GEDRAG (ALGEMEEN)

 • Heeft (opeens) veel geld/dure spullen

 • Heeft plotseling hoge schulden

 • Vermijdt het onderwerp prostitutie of projecteert dit op anderen

 • Opeens slechte(re) schoolprestaties/ schoolverzuim

 • Extreem vrolijk gedrag

 • Gaat extreem vaak uit

 • Hangt veel op straat rond

 • Trekt zich terug

 • Vertoont wegloopgedrag

 • Eventueel drugs en/of drankmisbruik

 • Is snel wisselend qua emoties

 • Is weinig flexibel

 • Ziet niet in hoe situaties zijn te benaderen/veranderen

 • Is aanwezig in woning van anderen, hotelkamers en andere afgelegen locaties

4  GEDRAGSSIGNALEN OP SEKSUEEL GEBIED

 • Obsessie met seks

 • Grote angst voor lichamelijk contact

 • Veel kennis op het gebied van seksualiteit

 • Plotselinge gedragsverandering

 • Concentratieproblemen

 • Normvervaging ten opzichte van seksualiteit en het hebben van wisselende contacten

 • Zelfverwonding

5  GEDRAG EN HOUDING TEN OPZICHTE VAN ANDEREN

 • Isoleert zich van vrienden en bekenden

 • Heeft (opeens) veel nieuwe contacten

 • Wordt gehaald en gebracht met scooter/auto

 • Weinig binding met thuis (ruzies en meningsverschillen)

 • Heeft opeens afwijkende normen

 • Vertoont sociaal wenselijk gedrag (om geen wantrouwen te wekken)

 • Vertoont totaal ander gedrag op verschillende plekken, bijvoorbeeld op school of in het bijzijn van vrienden

 • Er zijn thuis en op school problemen (weglopen, spijbelen, slechte schoolprestaties)

 • Lijkt opeens uitsluitend bezig te zijn met seks

 • Heeft plotseling belangstelling voor bepaalde types

 • Reageert spanningen af

 • Gaat om met 'ouderen'

 • Is niet aanspreekbaar op gedrag

 • Veel mobiel gebeld worden

6  LICHAMELIJKE SIGNALEN / GEZONDHEIDSKLACHTEN

 • Buikpijn

 • Pijn/bloed aan geslachtsdelen

 • Blaasontsteking

 • Pijn in bovenbenen

 • Eetproblemen

 • Seksueel overdraagbare aandoeningen, ongewenste zwangerschap

SHOP Jeugd kan extra uitleg geven over risicotaxatie-instrumenten, zoals Risc-opvang en Ris-L, en een screening afnemen.

Wil je weten welke opvang voor jongeren passend is? SHOP Jeugd kan meer informatie geven over opvangorganisaties en vertellen welke expertise aanwezig is.

VOORBEELDEN VAN OPVANGORGANISATIES ZIJN:

wegwijzermensenhandel.nl/Beschermen/Opvang/

slachtofferwijzer.nl/hulppagina/mensenhandel/een-veilige-opvangplek-vanwege-mensenhandel/

wegwijzermensenhandel.nl

bottom of page